BRANŻE

Sagitum ma w swojej ofercie zróżnicowane oprogramowanie, dedykowane dla firm o różnych profilach działalności. Zaprojektujemy i wdrożymy system informatyczny optymalnie dostosowany do potrzeb Twojej firmy.

Budownictwo

Sagitum oferuje dedykowane, sprawdzone rozwiązania informatyczne stworzone z myślą o przesiębiorstwach branży budowlanej – narzędzia, które usprawnią i przyspieszą funkcjonowanie każdej firmy, czyniąc je przy tym bardziej ekonomicznym.

Twoje przedsięwzięcie
pod pełną kontrolą

Sprawne funkcjonowanie współczesnej firmy budowlanej wymaga odpowiednich narzędzi – nie tylko tych związanych bezpośrednio z pracami budowlanymi, ale także specjalizowanych narzędzi informatycznych.

Naszym klientom z sektora budowlanego oferujemy kompletny zestaw oprogramowania, które kompleksowo wspiera procesy związane z prowadzeniem przedsięwzięcia budowlanego, umożliwiając wgląd w bieżące dokumenty, śledzenie postępu prac i wykorzystania bazy sprzętowej, kontrolowanie kosztów oraz rozliczanie czasu pracy robotników.

Oferowane przez nas oprogramowanie usprawnia także i przyspiesza obieg dokumentów, jak również umożliwia dokonywanie zaawansowanych, przekrokowych analiz, ułatwiających podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji przez osoby kierujące projektem.

Comarch ERP XL
Workflow
Comarch Business Inteligence

Produkcja

Informatyczne wsparcie procesów biznesowych w firmach produkcyjnych – niezależnie od skali i profilu działalności

Szybciej, taniej, efektywniej

Sagitum oferuje przedsiębiorstwom sektora produkcyjnego kompleksowe systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie tokiem produkcji oraz innymi procesami biznesowymi w firmie Klienta. Oprogramowanie to umożliwia natychmiastowy dostęp do dowolnego zestawu danych gromadzonych w firmie, oraz bieżący nadzór nad postępem prac.

Oferowane przez nas narzędzia ułatwiają także oraz znacząco przyspieszają obieg dokumentacji elektronicznej w firmie oraz korespondencji z kontrahentami.

Comarch ERP XL
Workflow

Handel

Nie sposób wyobrazić sobie współczesnego handlu bez informatycznych narzędzi umożliwiających marketing i sprzedaż przez Internet oraz systemów zarządzających bazą produktów.

Oprogramowanie dla handlu

Firmy sektora handlowego napotykają w obecnych czasach na szczególnie silną konkurencję. Aby zapewnić sobie pozycję na rynku i zyskowną działalność, niezbędne jest wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych, które przyspieszą i usprawnią przepływ towarów i zamówień.

Oferowane przez nas systemy wspierają zarówno handel typu B2B (z innymi podmiotami gospodarczymi), jak i B2C (sprzedaż dla konsumentów), dostarczając użytkownikom zestaw dedykowanych funkcjonalności, takich jak np. mobilny dostęp, zarządzanie towarami w magazynie, synchronizacja danych itp.

Comarch ERP XL
Mobilny sprzedawca
WMS

Dystrybucja

Firmy branży dystrybucyjnej wymagają szybkiego i sprawnego przepływu towarów, który może być zapewniony jedynie przy wsparciu ze strony odpowiednich narzędzi informatycznych.

Buduj relacje biznesowe
w oparciu o solidne podstawy

Do stworzenia trwałej sieci dystrybucyjnej nie wystarcza tylko właściwa selekcja oferowanych towarów i korzystne ceny oferowane kontrahentom – konieczne jest także zbudowanie sprawnych kanałów przepływu informacji, które umożliwiałyby szybkie, bezproblemowe działanie.

Oprogramowanie oferowane przez Sagitum wychodzi na przeciw potrzebom branży dystrybucyjnej – jego funkcjonalność dobrana została dzięki wieloletniemu doświadczeniu producentów oraz licznym konsultacjom z realnymi użytkownikami systemów.

Comarch ERP XL
Comarch WMS
B2B
Comarch Retail

Usługi

Branża usługowa jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Rozwój ten wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań IT, zwiększających konkurencyjność firmy użytkownika.

Działaj szybciej
pracuj sprawniej

Działalność typowej firmy usługowej wiąże się z utrzymywaniem licznych więzi z klientami, jednoczesnym prowadzeniem wielu wątków i procesów biznesowych oraz koniecznością zachowania daleko idącej elastyczności. Na właściwe podejmowanie trafnych i szybkich decyzji w zarządzaniu taką firmą wpływa wiele czynników. Stały, bieżący dostęp do najbardziej aktualnych danych jest kluczową kwestią w nadzorowaniu funkcjonowania podmiotu usługowego.

Nasze oprogramowanie ułatwia zarządzanie firmą, a także zwiększa jej wydajność i ekonomiczną efektywność.

Comarch ERP XL
Workflow

Biura rachunkowe

Biura rachunkowe w swej codziennej pracy mają doczynienia z setkami, jeśli nie tysiącami dokumentów, z których każdy musi zostać przetwrzonych szybko i bezbłędnie. Odpowiednie narzędzia informatyczne, usprawniające pracę z dokumentami, są sprawą kluczową.

Solidna podstawa
pracy Twojego biura

Poprawne funkcjonowanie współczesnego biura rachunkowego wiąże się z koniecznością użytkowania sprawdzonego, niezawodnego systemu informatycznego, gwarantującego stały dostęp do zgromadzonych danych oraz właściwe ich przetwarzanie.

Oferowane przez nas rozwiązania to jedne z najpopularniejszych narzędzi branżowych na polskim rynku.

Comarch ERP Optima