Comarch Business Intelligence zawsze aktualne informacje na temat firmy

Business Intelligence to nieocenione wsparcie w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy. Comarch BI bazuje na technologii hurtowni danych. Pozwala w łatwy sposób analizować dane (Data mining – możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości) , prognozować (symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych), planować (budżetowanie umożliwia określanie i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa), monitorować (Business Scorecard –zestawienie wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

Korzyści z wyboru Comarch Business Intelligence

  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa

  • Kompleksowa wiedza o każdym obszarze działalności firmy

  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji

  • Poprawa wydajności firmy

  • Obniżenie kosztów prowadzenia analiz

  • Oszczędność czasu

  • Łatwość w odnajdywaniu słabych punktów i wąskich gardeł w firmie

Funkcjonalność

Możliwości analityczne platformy Business Intelligence zostały zgrupowane w kilku obszarach:

Handel i logistyka

Kompeksowe raporty związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.

CRM

Uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej. Analizy dotyczą m.in. stopnia satysfakcji klienta, oceny jakości oferowanych produktów czy efektywności pracy poszczególnych sprzedawców.

Wyniki operacyjne

Dostęp do informacji na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów, w rozbiciu na dowolne kategorie (rodzaj kosztu, Miejsce Powstawania Kosztów, projekt itp.). Daje to pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczenia podatkowe.

Płatności

Wiedza o stanie i strukturze płatności  – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy. Pozwala także na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań.

Księgowość

Pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą być analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd w zestawienia księgowe tworzone w systemie Comarch ERP XL, np. w bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Produkcja

Dostęp do pełnej informacji na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności.

Wizyty i transport

Dokładna analiza wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach niego możliwe jest m.in. prowadzenie analiz wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp. Dodatkowo obszar wspomaga także CRM, analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty Twoich handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. kosztów i przychodów, liczby ofert odrzuconych, czasu dojazdu itp. Współpraca obszaru Wizyty i transport z obszarem CRM jest także widoczna w obrębie analiz dotyczących pracowników, jak np. analiza ich wydatków na delegacje.

Chcesz dowiedzieć więcej na temat produktu? Potrzebujesz porady?

Umów się na prezentację

Przedstaw nam swoje potrzeby, a my zaoferujemy Ci rozwiązanie.

Zobacz wszystkie narzędzia informatyczne
Zobacz Comarch Retail
Zobacz e-Commerce