Comarch ERP Altum – polski system o zasięgu międzynarodowym

Comarch ERP Altum to nowoczesna platforma klasy ERP, dedykowana jest średnim i dużym firmom o prowadzącym działalność handlową, usługową oraz sieciom handlowym. Dzięki zastosowanej technologii, Comarch ERP Altum pozwala na kompletne dostosowanie systemu do potrzeb nie tylko branży czy firmy, ale również do specyfiki niemal każdego zagranicznego rynku.

Kluczowe cechy systemu

Automatyzacja procesów

System posiada wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację procesów w firmie. Rdzeń systemu to Business Process Management (BPM), Dzięki któremu można automatyzować zarówno rutynowe procesy charakterystyczne dla każdej firmy (logistyka, księgowość, sprzedaż), jak również nietypowe zadania, specyficzne dla każdego przedsiębiorstwa. BPM wraz z wbudowanymi w platformę rozwiązaniami Business Intelligence tworzy kompletne narzędzie wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Międzynarodowość

Comarch ERP Altum to polski system ERP stworzony z myślą o rynku międzynarodowym. Platforma wdrażana jest m.in. w Polsce, Francji, Niemczech oraz Danii.

Wielofirmowość

To co zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie w modelu: centralnego zarządzania holdingiem lub niezależnego zarządzania każdą z firm

Ergonomia i intuicyjny interfejs

Dzięki możliwości personalizacji wyglądu i sposobu zachowania się menu oraz formatek dokumentów, użytkownicy mogą samodzielnie przygotować środowisko pracy najbardziej odpowiadające ich przyzwyczajeniom i oczekiwaniom. Możliwe jest również dostosowanie platformy do specyfiki niemal każdej branży.

Elastyczność i otwartość

Mechanizm systemu umożliwia elastyczne tworzenie rozszerzeń funkcjonalnych i dodatkowych rozwiązań współpracujących z platformą. Mechanizm zapewnia także łatwą integrację z aplikacjami zewnętrznymi (m.in. Comarch Mobile, Comarch Retail, Comarch Beacon, platformy handlu elektronicznego).

Budowanie procesów

Personalizacja pulpitu roboczego użytkownika

Personalizacja pulpitu roboczego użytkownika, bieżący dostęp do zadań

Dodawanie specyficznych dla branży pól

Funkcjonalności

Comarch ERP Altum to wsparcie podstawowych obszarów:

Handel

+ Dowiedz się więcej

 • Tworzenie struktur logistycznych – dzięki możliwości prowadzenia wielu firm w jednym systemie, przedsiębiorstwo ma możliwość stworzenia odrębnego i niezależnego systemu logistycznego dla każdej z firm w podziale na centra i oddziały, nadając im odpowiednie uprawnienia.
 • Kontrola stanów magazynowych – dla poszczególnych magazynów można określić ilości minimalne i optymalne. To przedsiębiorstwo decyduje, czy przy spadku ilości towarów poniżej ustalonych limitów, system będzie tylko informował pracowników o brakach, czy automatycznie zamawiał towar (dzięki wbudowanemu silnikowi BPM).
 • Obsługa konsygnacji – w Comarch ERP Altum istnieje możliwość założenia magazynu konsygnacyjnego, na który przyjmowany jest towar będący własnością producenta lub dostawcy. Następnie na podstawie wygenerowanego zestawienia sprzedaży konsygnacyjnej następuje rozliczenie z dostawcą towaru.
 • Zarządzanie opakowaniami – Comarch ERP Altum znacznie upraszcza współpracę firmy z dostawcami poprzez łatwe zarządzanie procesem zamówień dzięki obsłudze opakowań. Przedsiębiorstwo ma możliwości monitorowania całego procesu od zamówienia aż po wyłożenie towaru na półce w sklepie, co sprawia, że logistyka w firmie staje się prosta i uporządkowana.

- Zwiń

Magazyn

+ Dowiedz się więcej

 • Wielocechowość – możliwość określania różnych parametrów dla sprzedawanych produktów. Przykładowo, dla branży odzieżowej będą to różne rozmiary i kolory spodni, dla sprzętu RTV/AGD różna specyfikacja techniczna w zależności od modelu. Artykuły powiązane – system na etapie wystawiania dokumentu sprzedaży podpowiada sprzedawcy, jakie dodatkowe artykuły (powiązane z produktem, który klient kupuje) powinien zaproponować klientowi.
 • Elastyczne zarządzanie cennikami i rabatami – możliwość dodawania dowolnej ilości cenników wraz z określeniem okresu ich obowiązywania. Cenniki i rabaty w Comarch ERP Altum mogą być tworzone dla poszczególnych grup towarowych, kontrahentów. Platforma umożliwia również określanie cenników i rabatów dla poszczególnych pracowników w firmie.
 • Obsługa franczyzy – w Comarch ERP Altum przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność w oparciu o własną sieć franczyzową może zarządzać wszystkimi podległymi jednostkami w jednym systemie. Platforma obsługuje sieci franczyzowe o różnej specyfice działania, wykorzystujących różne systemy rozliczeń z franczyzobiorcami.
 • Bony – Comarch ERP Altum daje przedsiębiorstwu możliwość przyznawania różnego rodzaju bonów oraz kart podarunkowych swoim klientom oraz pracownikom.

- Zwiń

Finanse i księgowość

+ Dowiedz się więcej

 • Wielofirmowość .Ewidencja księgowa w przypadku prowadzenia kilku firm w jednym systemie, prowadzona jest w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Dzięki możliwości obsługi kilku firm w jednym systemie, platforma pozwala jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej księgowości dla każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek.
 • Międzynarodowość. System Comarch ERP Altum pozwala na ujęcie operacji na kontach księgowych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. Podczas księgowania mogą być tworzone konta powiązane z konkretną walutą. Platforma usprawnia również naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych tworzą się automatycznie i mogą być automatycznie księgowane na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.
 • Wielopoziomowy plan kont. Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie  wielopoziomowego planu kont  dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki, zgodnego z jej profilem działalności i specyfiką. Platforma umożliwia tworzenie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.
 • Pełna automatyzacja windykacji i rozliczeń. System pozwala na kojarzenie płatności i dokumentów zarówno na poziomie płatności z faktury i zapłaty ujęte w systemie jako rozliczenia, jaki i po zaksięgowaniu na konta jako rozrachunki. Rozliczenie zaksięgowanych faktur jest automatycznie widoczne na kontach księgowych i odwrotnie, w wyniku powiązania zapisów, odbywa się automatyczne powiązanie ich dokumentów źródłowych.

- Zwiń

CRM

+ Dowiedz się więcej

 • Zorganizowana opieka  nad klientami. W Comarch ERP Altum, właściciel firmy posiada pełną kontrolę nad całym procesem obsługi klienta. Przypisywanie poszczególnych klientów do pracowników, ustalanie osób kontaktowych dla kontrahentów, pozwala firmie zarządzać relacjami z klientem w sposób w pełni przejrzysty i zorganizowany.
 • Planuj i kontroluj swoje działania sprzedażowe. System umożliwia kompletną obsługę relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi, od zarejestrowania danych aż po ewidencję rozmów oraz działań związanych z pozyskaniem i obsługą kontrahentów.
 • Planowanie działań. Dostępna funkcjonalność pozwala in.: na tworzenie zadań i przypisywanie ich do poszczególnych pracowników, grupowanie zadań w dowolne kategorie, ustalanie priorytetów dla konkretnych zadań oraz terminów ich realizacji.

- Zwiń

Chcesz dowiedzieć więcej na temat produktu? Potrzebujesz porady?

Umów się na prezentację

Przedstaw nam swoje potrzeby, a my zaoferujemy Ci rozwiązanie.

Zobacz wszystkie nasze systemy ERP
Zobacz Comarch ERP XL
Zobacz Comarch ERP Optima