DataConsult EXPERT WMS

System ExpertWMS to zawansowane rozwiązanie dla firm z wysokimi wymaganiami w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z różnych branż. Wspiera realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych, firmach spedycyjno – transportowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych. ExpertWMS  współpracuje z rożnymi systemami ERP w tym Comarch ERP XL. Wymiana danych pomiędzy systemem ExpertWMS, a funkcjonującym w firmie oprogramowaniem ERP może odbywać się m.in. poprzez: wymianę plików,  web service, tabele pośrednie, dostęp do procedur. System działa w trybie ON-LINE z wykorzystaniem połączeń terminalowych.

Cechy systemu

 • Pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej

 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym

 • Wielofirmowość

 • Elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność dla użytkownika

 • Wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking

 • Integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi

 • Niski koszt utrzymania

 • Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika

 • Zgodność z GS1

Funkcjonalności

Strefa przyjęć

Przyjęcia towarów na magazyn obejmują dostawy zewnętrzne, zwroty oraz przyjęcia z innych magazynów, w tym również wirtualnych. Dostawy mogą być realizowane ad-hoc, w oparciu o awizo, bądź za pomocą wieloetapowego przyjęcia towaru oraz łączenie z zamówieniami zakupu.

+ Dowiedz się więcej

 • Automatyczna identyfikacja towarów i wprowadzenie danych do systemu – wykorzystanie kodów kreskowych i kolektorów danych
 • Kontrola jakości – proces weryfikacji towaru, sprawdzenie jego przydatności oraz skontrolowanie, czy ma te cechy, które powinien
 • Optymalizacja rozłożenia towaru – o ostatecznym rozmieszczeniu może decydować użytkownik, korzystając z podpowiedzi systemu (lokalizacja domyślna) lub też lokalizacja może zostać wymuszona zgodne z wcześniej przyjętym algorytmem rozmieszczenia towarów. towary mogą być kierowane na strefę zbiórki bądź strefę wysokiego składu.
 • Obsługa braków w dostawie oraz przyjęcia towarów uszkodzonych i/lub nadwyżkowych.

- Zwiń

Logistyka wewnątrzmagazynowa

ExpertWMS® wspiera procesy logistyki wewnątrzmagazynowej poprzez ustalenie właściwego miejsca położenia towaru, ewidencję jego rzeczywistego miejsca składowania (lokalizacja towaru). Mechanizmy zarządzania towarem wewnątrz magazynu obejmują zarówno funkcje rozkładania towaru, jak i przesunięcia wewnątrzmagazynowe (relokacje).

+ Dowiedz się więcej

 • Relokacja towaru – może  odbywać ad-hoc lub na podstawie polecenia relokacji wystawionego przez system analizujący stopień zajętości półek magazynowych.
  Możliwość zarządzania towarami zależnie od ich specyficznych parametrów (np. partia, cecha, jednostka, data ważności, nr seryjny itd.)
 • Zaopatrzenie strefy wydań – system umożliwia operacje zgodne ze zdefiniowanymi na magazynie jednostkami logistycznymi jednorodnymi lub niejednorodnymi (palety, jednostkowe opakowania itd.).
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji handlowych oraz magazynowych z wykorzystaniem  terminali przenośnych. Inwentaryzacje można podzielić na całościowe (roczne) oraz częściowe (po lokalizacji), ograniczone do danego obszaru, sektora, asortymentu lub listy towarów, bez zakłócania pracy działu handlowego.

- Zwiń

Strefa wydań

Organizacja pracy związanej z przygotowaniem towaru do wysyłki, od sporządzenia dokładnej listy towarów do wydania, przez wskazanie właściwego miejsca towaru na magazynie i identyfikacji odpowiedniej dostawy, aż po weryfikację przygotowania materiałów według zapotrzebowania.

+ Dowiedz się więcej

 • Obsługa wydruków dokumentów, etykiet towarowych oraz logistycznych, uruchamianych wprost z poziomu kolektora. Wydruki inicjowane są ręcznie lub automatycznie na podstawie założonych warunków.
 • Wydania realizowane na podstawie dowolnego dokumentu handlowego, zamówienia, przesunięcia międzymagazynowe oraz zleceniach kompletacji.
 • Realizacja kontroli wyrywkowej, służącej do sprawdzenia realizacji dokumentów przychodowych, rozchodowych oraz kontroli skompletowanych jednostek logistycznych. Celem kontroli jest wychwycenie potencjalnych braków i skorygowanie skompletowanych nadwyżek dotyczących towarów z dostawy, oraz tych przygotowanych do wysyłki.
 • Współpraca z systemami firm kurierskich umożliwiając określenie zawartości przesyłek i wydruku odpowiednich dokumentów spedycyjnych (list przewozowy, shippig list).

- Zwiń

Funkcjonalności ogólne

+ Dowiedz się więcej

 • Zarządzanie pracą magazynierów poprzez przydzielanie zadań według dowolnych kryteriów, optymalizacja obciążenia poszczególnych pracowników magazynu, śledzenie ich wydajności, a także budowanie systemu ocen pracowniczych.
 • Analiza danych gromadzonych w systemie dotyczących pracy magazynierów oraz stanu samego magazynu. Możliwa jest analiza rotacji towarów, podgląd historii konkretnych towarów, partii, czy lokalizacji magazynowych. Analizy umożliwiają również tworzenie raportów dotyczących rzeczywistej wydajności magazynierów, średniego czasu realizacji dokumentów oraz pozwalają śledzić obciążenie
  w obrębie zmian.

- Zwiń

Chcesz dowiedzieć więcej na temat produktu? Potrzebujesz porady?

Umów się na prezentację

Przedstaw nam swoje potrzeby, a my zaoferujemy Ci rozwiązanie.