Comarch ERP e-Pracownik

Dedykowane pulpity pracownicze, działające w przeglądarce internetowej, wspierające skuteczną realizację procesów Human Resources.

Program Comarch ERP e-Pracownik, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób. Zintegrowane rozwiązania Comarch ERP płynnie wymieniają się informacjami, sprawiając, że codzienna praca z ich zastosowaniem jest znacznie bardziej wydajna niż w przypadku łączenia produktów z ofert różnych dostawców.

Comarch ERP e-Pracownik to:

  • Lista pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi
  • Dostęp do przygotowanych w Comarch ERP XL wydruków, np. kwitków wypłat, PIT-ów
  • Ewidencja kwalifikacji pracowników (np. znajomość języków, BHP, kurs SEP)
  • Plan pracy w układzie miesięcznym, 7 i 5 – dniowym wraz z weryfikacją obowiązujących reguł dotyczących przerw w pracy
  • Odnotowania rzeczywistego czasu pracy pracownika z rozdziałem na zadania i projekty
  • Limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników
  • Rejestracja nieobecności — planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych oraz delegacji
  • Potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji
  • Ocena pracownika – dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie tworzenie wzorów arkuszy samooceny dla pracowników
  • Szkolenia – tworzenie własnych list szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, tworzenie i modyfikacja harmonogramu szkoleń dla pracowników

Chcesz dowiedzieć więcej na temat produktu? Potrzebujesz porady?

Umów się na prezentację

Przedstaw nam swoje potrzeby, a my zaoferujemy Ci rozwiązanie.

Zobacz wszystkie narzędzia informatyczne
Zobacz Comarch Retail
Zobacz e-Commerce