Lech Dziewulski - Sagitum
Lech Dziewulski

Lech Dziewulski

Członek Rady Nadzorczej

O MNIE

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W latach 1978-1986 pracował na stanowisku starszego projektanta w Zespole Badawczo Rozwojowym Marynarki Wojennej – wówczas do jego obowiązków należało projektowanie systemów komputerowych do zbierania, gromadzenia i zobrazowania informacji z systemów radiolokacyjnych.

W latach 1986-1989 objął funkcję Starszego Przedstawiciela 21 PW przy WSK PZL Mielec, prowadząc nadzór konstrukcyjny nad elektroniką lotniczą w produkowanych samolotach, udzielał się w pracach projektowych i doradzał w kwestiach technicznych w ramach nowoprojektowanych konstrukcjach lotniczych w OBR WSK PZL Mielec.

W latach 1990-2017 prowadził przedsiębiorstwo informatyczne z rozwiązaniami dla firm z sektora MŚP pod marką FHU Lech-Elektronika.

Od roku 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki informatycznej B2B Technologie Sp. z o.o., a w czerwcu 2023 r. został powołany przez akcjonariuszy Sagitum S.A. do Rady Nadzorczej firmy.