Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Firma realizuje projekt pod nazwą:

Wdrożenie innowacji przez ERP Consulting Sp. z o.o.
w oparciu o usługi doradcze w zakresie innowacji świadczone przez IOB

Celem projektu jest wzrost potencjału przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających proces opracowania i wdrożenia dedykowanego systemu wspomagającego proces produkcji oraz wdrożenie nowej metody tworzenia i świadczenia usług.

W efekcie pozyskanych wsparcia doradczego świadczonego przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu, Wnioskodawca przygotuje się i przeprowadzi proces wdrożenia innowacji produktowej, procesowej oraz technologicznej, obejmującej system wspomagający proces produkcji, jak również nowe podejście do zarządzania tym procesem.

Umowa o dofinansowanie:  POIR.02.03.01-18-0022/17
Całkowita wartość projektu:  1 318 560,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 692 090,00 PLN

Firma zrealizowała projekt pod nazwą:

Wdrożenie innowacji produktowej
– dedykowanych analiz BI dla przedsiębiorstw

Celem projektu było dostarczenie łatwo dostępnych, atrakcyjnych pod względem ceny i modelu użytkowania, narzędzi klasy BI (Business Intelligence).

Dzięki takim analizom użytkownik jest w stanie lepiej zrozumieć procesy zachodzące w jego biznesie oraz wzajemne zależności między nimi, jak również podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania. Istotą projektu było dostarczenie klientom biznesowym narzędzi BI, które będą dostępne online (w chmurze) i nie będą wymagały instalowania na komputerze użytkownika, ani ponoszenia z góry pełnej ceny licencji desktopowej.

Wartość projektu: 586 956,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 357 900,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Firma realizuje projekt pod nazwą:

Wdrożenie innowacji przez ERP Consulting Sp. z o.o.
w oparciu o usługi doradcze w zakresie innowacji świadczone przez IOB

Celem projektu jest wzrost potencjału przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających proces opracowania i wdrożenia dedykowanego systemu wspomagającego proces produkcji oraz wdrożenie nowej metody tworzenia i świadczenia usług.

W efekcie pozyskanych wsparcia doradczego świadczonego przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu, Wnioskodawca przygotuje się i przeprowadzi proces wdrożenia innowacji produktowej, procesowej oraz technologicznej, obejmującej system wspomagający proces produkcji, jak również nowe podejście do zarządzania tym procesem.

Umowa o dofinansowanie: 
POIR.02.03.01-18-0022/17

Całkowita wartość projektu:
1 318 560,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
692 090,00 PLN

Firma zrealizowała projekt pod nazwą:

Wdrożenie innowacji produktowej
– dedykowanych analiz BI dla przedsiębiorstw

Celem projektu było dostarczenie łatwo dostępnych, atrakcyjnych pod względem ceny i modelu użytkowania, narzędzi klasy BI (Business Intelligence).

Dzięki takim analizom użytkownik jest w stanie lepiej zrozumieć procesy zachodzące w jego biznesie oraz wzajemne zależności między nimi, jak również podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania. Istotą projektu było dostarczenie klientom biznesowym narzędzi BI, które będą dostępne online (w chmurze) i nie będą wymagały instalowania na komputerze użytkownika, ani ponoszenia z góry pełnej ceny licencji desktopowej.

Wartość projektu:
586 956,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
357 900,00 PLN