Nowa perspektywa unijna 2021-2027 – nabór do konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Nowa perspektywa unijna 2021-2027 – nabór do konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi pierwsze wyczekiwane konkursy w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Planowany termin uruchomienia naboru z Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to pierwszy kwartał 2023 roku.

 

Konkretna tematyka projektów, jaka zostanie dofinansowana oraz to, czy konkurs będzie zawężony np. do jednej branży, jeszcze nie jest znane.

Natomiast, wiemy już, że pisanie wniosków i ich ocena będzie wyglądała trochę inaczej niż w kończącej się perspektywie finansowej.

 

 

Komisja Europejska zatwierdziła alokację FENG na następujące priorytety:

 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców


Prace B+R

(wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go)


Wdrożenie innowacji

(wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji)


Infrastruktura B+R

(infrastruktura niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji. Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych)


Internacjonalizacja

(promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa, m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich ochrona)

 

 Rozwój kompetencji

(doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu)

 

 Automatyzacja i cyfryzacja

(rozwiązania zmierzające do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Wsparcie przeznaczone będzie również na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa)

 

 Zielona gospodarka

(transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych)

 

2. Środowisko przyjazne innowacjom

  • Rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej
  • Transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach
  • Wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów

 

3. Zazielenienie przedsiębiorstw

  • Neutralność klimatyczna
  • Zielona transformacja gospodarki
  • Zrównoważony rozwój

 

 

4. Pomoc techniczna

 

 

Najważniejsze zmiany w pisaniu i ocenie wniosków:


Projekty modułowe

Projekty w ramach priorytetu I (Wsparcie dla przedsiębiorców) będą skonstruowane modułowo – tzn. jeden z modułów obowiązkowych + wybrane moduły uzupełniające (projekty będą bardziej kompleksowe niż dotychczas). Chcąc wdrożyć innowację w przedsiębiorstwie, firma będzie mogła zrealizować jeden projekt, w którym przeprowadzi prace B+R, wdroży jego wyniki, przeszkoli pracowników czy umiędzynarodowi nowy produkt. Nie będzie musiała, jak dotychczas, starać się o dofinansowanie każdego z tych działań z osobna.

 

 

Co więcej, ogłoszony konkurs będzie trwał kilka miesięcy, tak więc wnioskodawca będzie mógł poświęcić więcej czasu na przemyślenie i lepsze przygotowanie całego projektu. Dobierze odpowiedni zespół, zweryfikuje ceny zakupów, zdobędzie wymagane dokumenty (Zaświadczenia, Opinie, itp.)

 

Co równie ważne – projekty będą oceniane na bieżąco – jeśli ktoś złoży wniosek np. w pierwszym miesiącu trwania naboru, nie będzie musiał czekać na wyniki do zamknięcia całego konkursu i całościowej oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły do instytucji.

 

Wszystkie w/w moduły będą wspierane poprzez bezzwrotną dotację (czyli tak jak odbywało się to do tej pory – zgodnie z mapą pomocy lub w ramach pomocy de minimis). Wyjątkiem jest moduł ,,Wdrożenie innowacji”, które będzie finansowane dotacją warunkową.

 

Co oznacza ,,dotacja warunkowa”? Ta dotacja będzie składała się z dwóch części: bezzwrotnej (na ,,starych” warunkach) i zwrotnej (będzie podlegać w całości lub w części zwrotowi w zależności od spełnienia określonych warunków, np. wielkości sprzedaży innowacyjnego produktu).

 

Przy tworzeniu planów noworocznych, zachęcam zatem również do zaplanowania działań związanych z rozwojem biznesu przy wykorzystaniu dotacji unijnych oraz intensywnego wypatrywania ogłoszeń o naborach.

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna