Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania - Sagitum
Przejdź

Finansowanie

Kompleksowo wspieramy firmy w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego

Chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników? Potrzebujesz do firmy nowego oprogramowania lub sprzętu? Szukasz sposobu na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych?

OBSZARY DZIAŁANIA

01

Szkolenia i usługi

Szkolenia Plus

Szkolenia Plus

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie danego Subregionu „ST”

  • tarnobrzeski grodzki,
  • tarnobrzeski ziemski,
  • stalowowolski,
  • niżański

poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

KONTAKT

Zapytaj o szczegóły naszego specjalistę w zakresie finansowania.

Zapytaj o szczegóły naszego specjalistę w zakresie finansowania.

Anna Sroka

Koordynator projektu

02

Inwestycje w oprogramowanie i środki trwałe

W ramach projektów unijnych można pozyskać dofinansowanie na zakup różnego rodzaju technologii i systemów informatycznych. Unia Europejska dofinansowuje również zakup sprzętu (w tym IT), maszyn i urządzeń, np. do produkcji czy obróbki. W wyniku takich projektów ma powstać nowy lub ulepszony produkt lub usługa.

 

03

Badania i rozwój

Unia Europejska wspiera rozwój nowych technologii poprzez dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. W ramach tych projektów można sfinansować przede wszystkim wynagrodzenia osób zaangażowanych w prowadzenie badań, jak również zakup aparatury czy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia tychże badań. Na zakończenie projektu Beneficjent powinien mieć gotowy prototyp danego rozwiązania, nad którym pracował.

 

KONTAKT

KONTAKT

Anna Sroka

Koordynator projektu

PROJEKTY UNIJNE

Projekty Unii Europejskiej i pomocy finansowej

W Sagitum stale pracujemy nad nowymi koncepcjami. Fundusze unijne umożliwiają realizację części z nich i tym samym wspomagają rozwój naszej firmy. Do 2022 roku firma pozyskała sześć milionów złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na stworzenie nowych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie rozwoju spółki oraz prace badawczo-rozwojowe.

Szkolenia Plus

PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) (RPO WP 1.2)

PROJEKTY UNIJNE

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) (RPO WP 1.2)

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna