Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania - Sagitum
Przejdź

Financing

Kompleksowo wspieramy firmy w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego

Chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników? Potrzebujesz do firmy nowego oprogramowania lub sprzętu? Szukasz sposobu na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych?

OBSZARY DZIAŁANIA

01

Szkolenia i usługi

KONTAKT

Zapytaj o szczegóły naszego specjalistę w zakresie finansowania.

Zapytaj o szczegóły naszego specjalistę w zakresie finansowania.

Anna Sroka

Specjalista ds. realizacji i rozliczeń projektów

02

Inwestycje w oprogramowanie i środki trwałe

W ramach projektów unijnych można pozyskać dofinansowanie na zakup różnego rodzaju technologii i systemów informatycznych. Unia Europejska dofinansowuje również zakup sprzętu (w tym IT), maszyn i urządzeń, np. do produkcji czy obróbki. W wyniku takich projektów ma powstać nowy lub ulepszony produkt lub usługa.  

03

Badania i rozwój

Unia Europejska wspiera rozwój nowych technologii poprzez dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. W ramach tych projektów można sfinansować przede wszystkim wynagrodzenia osób zaangażowanych w prowadzenie badań, jak również zakup aparatury czy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia tychże badań. Na zakończenie projektu Beneficjent powinien mieć gotowy prototyp danego rozwiązania, nad którym pracował.  

KONTAKT

KONTAKT

Małgorzata Jachna

Kierownik Działu Badań i Rozwoju

PROJEKTY UNIJNE

Projekty Unii Europejskiej i pomocy finansowej

W Sagitum stale pracujemy nad nowymi koncepcjami. Fundusze unijne umożliwiają realizację części z nich i tym samym wspomagają rozwój naszej firmy. Do 2022 roku firma pozyskała sześć milionów złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na stworzenie nowych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie rozwoju spółki oraz prace badawczo-rozwojowe.

Let's talk about your IT needs

Let's talk about your IT needs

Tell us what your company needs.
We will present you possible solutions.

MAKE AN APPOINTMENT

    Specify the problem in your company. We will be able to give you an accurate answer and bring you closer to solving this problem.


    I consent to the processing of my personal data by Sagitum SA based in Rzeszów, Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszów, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000655241, for the purpose of sending responses on contact inquiry. Information clause