Dla Akcjonariuszy - Sagitum

STRONA

Dla Akcjonariuszy

Dla Akcjonariuszy

Dane rejestrowe

Sagitum S.A.

KRS: 0000755390

NIP: 8133733993

REGON: 366158795

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 564 580,00 zł

 

Zarząd

Wiceprezes Zarządu – Michał Szlachta

Członek Zarządu – Wacław Szary

Prokurent – Barbara Rusin

 

Rada Nadzorcza

Radosław Ostrowski

Lech Dziewulski

Kamil Gemra

 

Emisja akcji

Seria A – 20 000 (akcje nie są uprzywilejowane)

Seria B – 33 600 (akcje nie są uprzywilejowane)

Seria C – 2 858 (akcje nie są uprzywilejowane)

 

Dematerializacja akcji

Wezwanie z dnia 30.09.2020

Wezwanie z dnia 21.10.2020