Sagitum – Współpraca z otoczeniem
Przejdź

Współpraca z otoczeniem

Wiedza i doświadczenie.
Teoria i praktyka

Motywacje do zacieśniania współpracy z otoczeniem akademickim i biznesowym są różne – od prestiżowych, po formalne. Jedno jest pewne: wiemy, że ciągły rozwój to podstawa, dlatego nawiązywanie i podtrzymywanie tych kontaktów jest dla nas bardzo cenne. Przynosi również wymierne korzyści dla naszych Klientów. Sprawdź jakie.

OBSZARY DZIAŁANIA

01

Współpraca z biznesem

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

Platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa.

Co zyskujesz jako Klient Sagitum? 

Prestiżowe partnerstwo – mamy wpływ na rozwój całej branży teleinformatycznej, w tym jej kluczowe regulacje. 

Jako nasz Klient masz dostęp do sieci naszych relacji. Budujemy relacje biznesowe z innymi firmami z branży teleinformatycznej, kluczowymi interesariuszami z obszaru administracji publicznej w całej Polsce.

Czym zajmuje się PIIT? 

 • reprezentuje interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego, które realizują światowej klasy produkty i usługi cyfrowe,
 • działa na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej,
 • promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji,
 • opiniuje akty prawne istotne z punktu widzenia firm teleinformatycznych,
 • buduje trwałe relacje z administracją publiczną przez organizowanie spotkań oraz inicjowanie nowych, wspólnych projektów.

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej (Klaster IT)

Został powołany przez przedsiębiorców związanych z branżą IT, mających swoje siedziby na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Co zyskujesz jako Klient Sagitum? 

Przede wszystkim bezawaryjny i profesjonalny zestaw produktów i/lub usług, których wspólne prawidłowe działanie gwarantowane jest przez Klaster IT i tworzy jedną spójną całość. Możesz wybierać z wielu rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie, które zostaną zintegrowane i indywidualnie dopasowane tak, aby działać najbardziej efektywnie.

Dodatkowo oszczędzasz czas, kontaktując się tylko z jedną firmą z Klastra IT – tzw. firmą wiodącą, która, w ramach swoich kompetencji, dba o jakość wszystkich prac, które zostały zlecone.

W jaki sposób Klaster IT wspiera rozwój przedsiębiorstw? 

 • pomaga w zwiększaniu konkurencyjności,
  w szczególności przez innowacyjność,
 • umożliwia uczestnikom nawiązywanie wspólnych relacji prowadzących do współpracy,
 • realizuje wspólne projekty biznesowe,
 • nawiązuje współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi,
 • pozyskuje inwestycje zagraniczne,
 • wykorzystuje zasoby jednostek naukowych w biznesie (prowadzi badania, analizy i opracowania),
 • wspólnie pozyskuje dotacje i kapitał,
 • inicjuje współpracę z władzami,
 • stwarza przestrzeń do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • bierze wspólnie udział w przetargach,
 • buduje marki, ułatwiając funkcjonowanie uczestników Klastra na rynku.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR)

Prowadzi wszechstronną działalność w zakresie rozwoju Podkarpacia, w tym wspomaga przedsięwzięcia gospodarcze. Sagitum jest partnerem technologicznym wspierającym start-upy.

Co zyskujesz jako Klient Sagitum? 

Jako partner technologiczny RARR mamy pierwszeństwo w przypadku realizacji usług specjalistycznych dla start-upów: pomagamy zdefiniować właściwy model biznesowy i przełożyć pomysły młodych przedsiębiorców w rzeczywistość. 

Dzięki temu masz dodatkową gwarancję, że stale jesteśmy na bieżąco – nie tylko w zakresie nowych technologii, ale również w sferze biznesu. To cenne doświadczenia, które wykorzystamy, wspierając Twoją firmę.

Czym się zajmujemy w ramach współpracy z RARR? 

 • wspieramy w przygotowaniu MVP (Minimum Viable Product), czyli opracowaniu „produktu o kluczowej funkcjonalności”: pomagamy w doskonaleniu koncepcji rozwiązania, weryfikacji założeń projektu czy identyfikacji potencjalnych problemów na wczesnym etapie prac, 
 • świadczymy tzw. usługi specjalistyczne w zakresie IT na poziomie produktu MVP: tworzymy prototypy aplikacji mobilnych i webowych, projektujemy strony internetowe oraz strony lądowania, wdrażamy uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, dobieramy infrastrukturę IT. 

02

Współpraca z otoczeniem akademickim

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jesteśmy partnerem na kierunkach: Komunikacja Cyfrowa, Informatyka oraz Menedżer transformacji cyfrowej w Przemyśle 4.0. Na tych, oraz innych kierunkach, nasi specjaliści prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

W systemie uczelni wdrożyliśmy dwa rodzaje oprogramowania: „EDUKATOR” – do obsługi, zamieszczania i ewidencji materiałów dydaktyczno-edukacyjnych w repozytorium oraz „SBS Step by Step” – do wdrażania nowoczesnych metod weryfikacji zdobytej wiedzy i kompetencji w ramach projektu pn. „Nowy Wymiar Studiowania w WSPiA”.

Uniwersytet Rzeszowski

Wspólnie realizujemy projekt UE. Jeden z ostatnich dotyczy opracowania nowej metody rehabilitacji ręki u osób z niedowładem połowicznym po udarze mózgu metodą obrazowania 3D z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT

Inicjatywa grupy przedsiębiorców, kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, których zadaniem jest współdziałanie ze środowiskiem akademickim i władzami Politechniki Rzeszowskiej.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT?

 • propaguje osiągnięcia pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Rzeszowskiej,
 • wspiera władze uczelni w jej rozwoju,
 • integruje środowiska między przyjaciółmi Politechniki Rzeszowskiej,
 • działa na rzecz ochrony praw i reprezentowania interesów członków Stowarzyszenia.

Sagitum jest członkiem wspierającym – Piotr Kaczmarczyk (Prezes Zarządu Sagitum) zajmuje stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia.

03

Jesteśmy sponsorem

Stal Rzeszów S.A. – rzeszowski klub piłkarski założony w 1944 roku.

Dlaczego Sagitum wspiera Stal Rzeszów? 

Wytrwałość i zaangażowanie, ale również sprawne i przemyślane zarządzanie – to ważne wartości w sporcie i biznesie. Dzięki nim odnosi się sukcesy. 

Już od 2018 roku Sagitum jest sponsorem niebiesko-białej Stali Rzeszów. Z dumą patrzymy, jak nasz lokalny klub się rozwija i realizuje postawione sobie cele. Cieszymy się, że możemy być częścią Stali Rzeszów, która jest wizytówką Rzeszowa.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

  Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna