Opracowanie nowej metody rehabilitacji ręki u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu metodą obrazowania 3D z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego (RPO WP 1.2) - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Opracowanie nowej metody rehabilitacji ręki u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu metodą obrazowania 3D z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego (RPO WP 1.2)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie

Firma Sagitum S.A. realizuje projekt pod nazwą ,,Opracowanie nowej metody rehabilitacji ręki u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu metodą obrazowania 3D z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego”.

Celem projektu jest opracowanie nowej metody rehabilitacji ręki u osób z niedowładem połowicznym po udarze mózgu metodą obrazowania 3D z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego. W tym celu zostanie wykorzystane istniejące już urządzenie do Biofeedbacku wykorzystujące technikę nIR (opaska nIR). Ideą projektu jest stworzenie oprogramowania, które za pomocą sygnału nIR pozwoli na sterowanie ruchu wirtualnej ręki widzianej na komputerze.

 

Aplikacja Helping Hand: oferta firmy Sagitum S.A. 

Całkowita wartość projektu: 1 879 980,00 PLN PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 384 680,00 PLN PLN

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna