Platformy Startowe „Start In Podkarpackie” - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”

Sagitum realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Liderem/Animatorem Platformy Startowej – Start In Podkarpackie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie: 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

 

 

Celem projektu Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty/usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek.

 

Całkowita wartość projektu: 21 617 740 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 700 700 PLN

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna