Proinnowacyjne usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacji przez ERG Technology S.A. (PO IR 2.3.1) - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Proinnowacyjne usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacji przez ERG Technology S.A. (PO IR 2.3.1)

Proinnowacyjne usługi doradcze 

Firma Sagitum S.A. zrealizowała projekt pod nazwą:

Proinnowacyjne usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacji przez ERG Technology S.A.

Celem projektu było wykorzystanie wsparcia akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach proinnowacyjnych usług doradczych, do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w postaci rozwiązania informatycznego, wspierającego współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi pracującymi w systemie dropshippingu.

Skorzystanie z proinnowacyjnych usług IOB podniosło potencjał Firmy w obszarze innowacyjności, zdolności do wdrożenia kluczowych efektów realizowanego projektu, co przełożyło się na poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wdrożenie innowacji technologicznej związane było z planami rozwojowymi firmy, skupiającymi się na dywersyfikacji oferty produktowej oraz usprawnieniu działania firmy.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dowiedz się więcej o produkcie B2B Expert.

Całkowita wartość projektu: 1 640 205,00 PLN PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 890 330,00 PLN PLN

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie





    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna