Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A. (POIR 2.2) - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A. (POIR 2.2)

Analityka biznesowa

Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A.

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

 

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi, która pozwoli na przeprowadzanie analizy użyteczności, niezawodności, wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności systemów i infrastruktury IT u klienta, jak również przyspieszy prowadzenie tego typu działań u klienta. Ogólną korzyścią przeprowadzenia takiej analizy będzie możliwość dobrania odpowiednich działań naprawczych i optymalizacyjnych dla klientów.

 

Poprawne działanie procesów biznesowych jest uwarunkowane dobrze dobraną architekturą oraz poprawnie skonfigurowanymi rozwiązaniami IT.

 

Planowana do zakupu technologia i realizowane dzięki niej analizy zwiększą niezawodność działania procesów biznesowych u klienta. Możliwość analiz środowiska IT oraz wprowadzanie na ich podstawie zmian do konfiguracji systemów czy sprzętu wpłynie korzystnie na możliwości modyfikowania istniejących oraz budowanie nowych procesów biznesowych.

Całkowita wartość projektu: 670 000 PLN

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna