Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A. (POIR 2.2) - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A. (POIR 2.2)

Analityka biznesowa

Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A.

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

 

Celem głównym projektu było wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi, która pozwoli na przeprowadzanie analizy użyteczności, niezawodności, wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności systemów i infrastruktury IT u klienta, jak również przyspieszenie prowadzenia tego typu działań u klienta. Ogólną korzyścią przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość dobrania odpowiednich działań naprawczych i optymalizacyjnych dla klientów.

Poprawne działanie procesów biznesowych jest uwarunkowane dobrze dobraną architekturą oraz poprawnie skonfigurowanymi rozwiązaniami IT.

Zakupiona technologia i realizowane dzięki niej analizy pomogą zwiększyć niezawodność działania procesów biznesowych u klienta. Możliwość analiz środowiska IT oraz wprowadzanie na ich podstawie zmian do konfiguracji systemów czy sprzętu wpłynie korzystnie na możliwości modyfikowania istniejących oraz budowanie nowych procesów biznesowych.

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat usługi Business Performance Management

 

Celem projektu Business Performance Management jest przeprowadzanie analizy użyteczności, niezawodności, wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności systemów oraz infrastruktury IT u klienta.

 

Nowa technologia pozwala przeprowadzić pełną analizę obejmującą zarówno weryfikację funkcjonowania operacji wykonywanych w systemach operacyjnych, sieci i systemach administracyjnych, jak również weryfikację rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie możliwości wdrożenia botów RPA.

 

Przeprowadzenie analizy przynosi szereg korzyści, w tym skuteczne dobieranie odpowiednich działań naprawczych i optymalizacyjnych dla klientów. Wdrożona technologia umożliwi generowanie raportu zawierającego informację o czynnościach usprawniających działanie systemu u klienta i optymalizowanie realizowanych procesów w jego firmie.

W kontekście wdrożenia i opieki powdrożeniowej, zakupiona usługa dostarczy zespołowi wdrożeniowemu potrzebnej wiedzy, umożliwi odpowiednie przygotowanie się do lepszego wykorzystania infrastruktury oraz pomoże klientowi zoptymalizować działanie wykorzystywanych systemów.

 

 

Cechy rozwiązania Business Performance Management

 

– pobieranie danych bezpośrednio z infrastruktury ICT podmiotu (zarówno sprzętowej, jak i software’owej), niezależnie od rodzaju infrastruktury sprzętowej oraz programowej,
– możliwość pobierania i analizy danych z wielu zróżnicowanych, często nieustrukturyzowanych źródeł danych,
– analiza zachowań operatorów w systemie ERP oraz budowanie powtarzalnych wzorców służących do wdrażania rozwiązań z zakresu robotyzacji procesów,
– raporty z informacjami nt. możliwości optymalizacji działania systemu / sprzętu.

 

 

 

Najważniejsze funkcjonalności

 

1.Analizy danych pochodzących z rozwiązań sieciowych

W tym dane z pracy routerów, platform służących do wdrażania i uruchamiania aplikacji rozproszonych, ze środowisk skonteneryzowanych, z firewalli i systemów bezpieczeństwa, z pracy serwerów bazodanowych oraz serwerów aplikacyjnych.

2. Analizy danych pochodzących z systemów operacyjnych

Informacje dotyczące wersji systemów operacyjnych oraz ich kompilacji, wszystkich prób logowań dla użytkowników, wykonywanych aktywności, działających usług systemowych.

3. Analizy danych pochodzących z warstwy sprzętowej

Dostarczanie danych odnośnie stopnia obciążenia i kondycji podzespołów komputerowych w jednostkach fizycznych. Zbieranie informacji o zasobach w jednostkach wirtualnych i skonteneryzowanych, zasobach dyskowych w środowiskach wirtualnych i fizycznych oraz o uszkodzonych urządzeniach.

4. Analizy danych pochodzących z systemu klasy ERP

Na temat kodu operatora wykonującego czynność, kodu wykonywanej akcji, czasu wystąpienia zdarzenia, nazwy formatki systemu ERP lub nazwy wykonanego raportu/wydruku, numeru przetwarzanego dokumentu.

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna