Wdrożenie innowacji przez ERP Consulting Sp. z o.o. w oparciu o usługi doradcze w zakresie innowacji świadczone przez IOB (PO IR 2.3.1) - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Wdrożenie innowacji przez ERP Consulting Sp. z o.o. w oparciu o usługi doradcze w zakresie innowacji świadczone przez IOB (PO IR 2.3.1)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

Firma Sagitum S.A. realizowała projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacji przez ERP Consulting Sp. z o.o. w oparciu o usługi doradcze w zakresie innowacji świadczone przez IOB”.

 

Celem projektu był wzrost potencjału przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających proces opracowania i wdrożenia dedykowanego systemu wspomagającego proces produkcji oraz wdrożenie nowej metody tworzenia i świadczenia usług.

 

W efekcie pozyskania wsparcia doradczego świadczonego przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu, Wnioskodawca przygotował się i przeprowadził proces wdrożenia innowacji produktowej, procesowej oraz technologicznej, obejmującej system wspomagający proces produkcji, jak również nowe podejście do zarządzania tym procesem.

Całkowita wartość projektu: 1 318 560,00 PLN PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 692 090,00 PLN PLN

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna