Akademia IT Sagitum (RPO WP 2014-2020, Działanie 9.3) - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Akademia IT Sagitum (RPO WP 2014-2020, Działanie 9.3)

Rozwój kompetencji cyfrowych

Firma Sagitum S.A. realizuje projekt pod nazwą: 

AKADEMIA IT SAGITUM

Celem projektu jest wzrost kompetencji informatycznych u 390 osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów KC) – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.10.2023 r., poprzez program wysokiej jakości wsparcia szkoleniowego, potwierdzony uzyskaniem zewnętrznych certyfikatów nabycia kompetencji dla min. 293 uczestników projektu. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

Całkowita wartość: 723 750,00 zł
Wkład: 615 187,50 zł

 

Zapytanie o cenę
25.08.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem o cenę na realizację usługi przeprowadzenia egzaminów potwierdzających nabycie kompetencji cyfrowych dla 20 grup szkoleniowych.

Poniżej znajdują się szczegóły Zapytania.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, wybrano ofertę firmy CDG Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy.

 

Zapytanie o cenę
25.08.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem o cenę na realizację usługi dostępu do platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej dla 20 grup szkoleniowych

Poniżej znajdują się szczegóły Zapytania.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, wybrano ofertę firmy CDG Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy.

INNE PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

Dowiedz się więcej o danym projekcie.
Przeczytaj więcej
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna