Automatyzacja procesów biznesowych w branży inżynieryjno-budowlanej - Sagitum
Automatyzacja procesów biznesowych w branży inżynieryjno-budowlanej

CASE STUDIES

Automatyzacja procesów biznesowych w branży inżynieryjno-budowlanej

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Klient

Elemont S.A.

Czym zajmuje się firma?

Firma Elemont S.A. to spółka inżynieryjno-budowlana, która oferuje kompleksową obsługę w obszarach energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Od ponad 34 lat specjalizuje się w realizacji dużych inwestycji związanych z transformacją energetyczną kraju, kładąc szczególny nacisk na nowoczesną kogenerację, technologie wodorowe oraz odnawialne źródła energii.

 

Jako generalny wykonawca posiada bogate doświadczenie w projektach „pod klucz”, kompleksowo budując nowoczesne instalacje i elektrociepłownie w oparciu o silniki, turbiny i kotły gazowe. Elemont S.A. wdraża nowoczesne technologie oczyszczania spalin, odzysku i magazynowania energii, uzdatniania wody oraz budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Dla firmy najważniejszy jest ciągły rozwój – obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad innowacyjnymi projektami kogeneracyjnymi, które związane są ze spalaniem wodoru. Wykwalifikowana kadra pracowników wykorzystuje swoją ekspercką wiedzę i zdobyte know-how przy wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań – zapewniając przy tym wysoką jakość usług i osiągając przewagę rynkową oraz konkurencyjną.

 

Niezmiennie wysoka jakość produktów oraz świadczonych usług sprawiają, że firma Elemont S.A. nieustannie zdobywa zaufanie klientów, wyróżnia się na tle konkurencji i jest nagradzana – za kompetencje, umiejętności i pracę. Tak prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo wymagało wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań, które pozwoliły zdigitalizować i zoptymalizować codzienną pracę w firmie.

 

Jak przebiegało wdrożenie w firmie Elemont S.A.?

Przeczytaj pełne case study

Wyzwania biznesowe

Firma stanęła przed wyzwaniem usprawnienia i zautomatyzowania kluczowych procesów biznesowych dla zwiększenia efektywności pracy i sprawności operacyjnej. Do tej pory firma zmagała się z:

 • Rozproszonymi i niezintegrowanymi źródłami danych – informacje dotyczące klientów, umów, projektów czy czasu pracy były przechowywane w różnych miejscach, co znacznie utrudniało szybki dostęp do istotnych informacji i skutkowało nieefektywnym zarządzaniem danymi.
 • Brakiem spójnej ścieżki akceptacyjnej, co w konsekwencji oznaczało, że zatwierdzanie umów czy zamówień wymagało wielu interakcji między działami, a tym samym spowalniało proces podejmowania decyzji.
 • Ograniczeniami, które wiązały się z brakiem elastycznego rozwiązania dla cyfrowego
  obiegu firmowych dokumentów i tworzeniem własnych, dedykowanych procesów.
 • Utrudnieniami w zarządzaniu projektami z powodu braku jednolitego systemu, który stanowiłby ogólnodostępne centrum dla informacji na te mat kierowników projektów,
  niezbędnych dokumentów czy postępów.

 

Rozwiązanie

01

System CRM

Aplikacja wspierająca obiegi związane z kompleksową obsługą klienta automatyzuje dwa procesy operacyjne. Początkowo w oprogramowaniu klasy ERP – w systemie SAP, tworzona jest Szansa sprzedaży, a na jej podstawie – Oferta sprzedaży. Następnie zebrane i wygenerowane dane przesyłane są automatycznie do platformy workflow, dzięki integracji z rozwiązaniem ERP. To właśnie w oprogramowaniu WEBCON BPS dokument przechodzi przez wszystkie zaplanowane ścieżki akceptacji przez przełożonych.

02

Kancelaria

Elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa pozwolił nie tylko wyeliminować obieg papieru, ale także wyraźnie zminimalizował koszty obsługi fizycznej korespondencji. Ewidencja poczty wychodzącej i przychodzącej w firmie Elemont S.A. pozwala jeszcze lepiej zorganizować zautomatyzowaną pracę sekretariatu – system umożliwia rejestrację poczty, klasyfikację dokumentu, wprowadzenie podstawowych informacji o nim oraz przyporządkowanie korespondencji do właściwej osoby.

03

Masowa akceptacja

Wdrożenie masowej akceptacji pozwoliło firmie Elemont S.A. efektywnie przetwarzać dużą liczbę danych jednocześnie. Przedsiębiorstwo zastąpiło piętrzące się na biurkach papierowe dokumenty – ich cyfrową wersją. Wdrożenie aplikacji wymagało stworzenia dedykowanego dashboardu, dzięki któremu osoby decyzyjne oraz członkowie Zarządu mogą za pomocą jednego kliknięcia akceptować wiele dokumentów, a co za tym idzie – szybciej podejmować kluczowe decyzje dla biznesu.

04

Pracownicy

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na integracje platformy WEBCON BPS z rozwiązaniem kadrowo płacowym R2 Płatnik. Raz wprowadzone dane na temat pracowników w programie R2 Płatnik są automatycznie przenoszone do systemu workflow. Dzięki temu dział kadrowy ma pełną listę danych, którą może swobodnie dopasowywać i modyfikować, na przykład pod względem stanowisk czy grup technicznych. Pozwoliło to zautomatyzować pracę działu HR firmy Elemont S.A. i wyeliminować ręczne przenoszenie informacji.

05

Rejestracja czasu pracy

Wdrożenie systemu do rejestracji czasu pracy daje firmie lepszą kontrolę nad zasobami ludzkimi, co przekłada się na optymalizację procesów i efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników. W przedsiębiorstwie Elemont S.A. osoby realizujące swoje codzienne zadania, wypełniają comiesięczny raport zrealizowanych projektów (informacje o tych projektach przekazywane są z zintegrowanego systemu SAP). Zaakceptowany przez kierownika wykaz trafia do oprogramowania klasy ERP, a następnie zostaje przekazany do listy płac. Dzięki temu firma ma możliwość prowadzenia w pełni zautomatyzowanej ewidencji czasu pracy przy konkretnym projekcie w danej spółce.

06

Zakupy

Wdrożenie aplikacji pozwoliło firmie Elemont S.A. zautomatyzować cały proces związany z akceptacją zamówień oraz realizacją faktur za zakupy. To właśnie dzięki funkcjonalnościom aplikacji WEBCON BPS osoby zarządzające pracą na sekretariacie przedsiębiorstwa mogą rejestrować w systemie workflow zarówno faktury kosztowe, jak i Pro forma. Następnie dokument przechodzi przez ustalone ścieżki akceptacji osób decyzyjnych, upoważnionych. Zatwierdzona faktura zostaje automatycznie zarejestrowana w systemie SAP, a w kolejnym kroku – zarchiwizowana w cyfrowej bazie.

Korzyści z wdrożenia

 • Centralizacja informacji o projektach – na temat ofert, zamówień oraz szans sprzedaży
 • Szybsza i bardziej zorganizowana obsługa korespondencji
 • Skrócenie czasu potrzebnego na akceptację dokumentów oraz procesu decyzyjnego
 • Wydajniejsze zarządzanie dokumentami w firmie i poprawa bezpieczeństwa danych firmowych
 • Łatwiejsza kontrola nad czasem pracy i urlopami pracowników
 • Zwiększenie transparentności funkcjonowania firmy poprzez zdigitalizowane raportowanie
 • Cyfrowe archiwum dokumentów pozwala na przechowywanie danych w jednym miejscu
 • Dzięki integracji z systemem klasy ERP ma konieczności przepisywania tych samy danych – pozwala to zaoszczędzić czas oraz zasoby

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia w firmie Elemont S.A.?

Przeczytaj pełne case study

CASE STUDIES

Masz podobny problem?

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma. Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

CASE STUDIES

Sprawdź pozostałe
case study

Być może wśród nich znajdziesz diagnozę problemu w Twojej firmie i wskazówkę, co zrobić, by go rozwiązać.

Obsługa w zakresie automatyzacji procesów, administracji infrastrukturą sprzętową, wsparcia serwisowego i bezpieczeństwa danych

CASE STUDY

Obsługa w zakresie automatyzacji procesów, administracji infrastrukturą sprzętową, wsparcia serwisowego i bezpieczeństwa danych

E

Euroterm TGS Sp. z o.o.

Dystrybutor techniki sanitarnej, grzewczej i wentylacyjnej

Usprawnienie obszaru produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej i logistyki

CASE STUDY

Usprawnienie obszaru produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej i logistyki

S

SENTREX Sp. z o.o.

Producent materiałów papierniczych

Zautomatyzowanie procesów zachodzących w firmie wielooddziałowej

CASE STUDY

Zautomatyzowanie procesów zachodzących w firmie wielooddziałowej

G

Greinplast Sp. z o.o.

Producent chemii budowlanej

Automatyzacja procesów i wygodny przepływ danych pomiędzy oddziałami

CASE STUDY

Automatyzacja procesów i wygodny przepływ danych pomiędzy oddziałami

C

Copco Plus Sp. z o. o.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych, modernizacja i serwis dla różnych branż

Wdrożenie platformy usprawniającej procesy związane z obsługą klientów pozyskanych sprzedażą projektową

CASE STUDY

Wdrożenie platformy usprawniającej procesy związane z obsługą klientów pozyskanych sprzedażą projektową

P

PB Technik Sp. z o. o.

Firma dystrybucyjna, sprzedaż oraz dostawy linii technologicznych

Usprawnienie zarządzania projektami i realizacji kontraktów w branży ciepłowniczej

CASE STUDY

Usprawnienie zarządzania projektami i realizacji kontraktów w branży ciepłowniczej

P

Presystem Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji w branży ciepłowniczej

Automatyzacja procesów handlowych

CASE STUDY

Automatyzacja procesów handlowych

G

Greinplast Sp. z o.o.

Producent chemii budowlanej

Zautomatyzowanie obiegu dokumentów i faktur kosztowych w branży hotelarskiej

CASE STUDY

Zautomatyzowanie obiegu dokumentów i faktur kosztowych w branży hotelarskiej

H

Hotel Arłamów S.A.

Jeden z największych kompleksów hotelowych w Polsce

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych w branży piwowarskiej

CASE STUDY

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych w branży piwowarskiej

V

Van Pur S.A.

Największa spółka piwowarska w Polsce

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

  Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna