Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych w branży piwowarskiej - Sagitum
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych w branży piwowarskiej

CASE STUDIES

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych w branży piwowarskiej

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Klient

Van Pur S.A.

Czym zajmuje się firma?

Van Pur jest spółką piwowarską w Polsce. Jako jeden z czterech znaczących graczy na rynku piwa, skupia kilka browarów, z których każdy ma własną historię, charakter i różnorodną tradycję związaną z danym regionem. Flagową marką Van Pur jest Łomża, której smak doceniają konsumenci na całym świecie.

Wyzwanie biznesowe

Z uwagi na liczbę komórek organizacyjnych (kancelarii), w których przyjmowane i procesowane były dokumenty w zakresie ewidencji i obiegu zatwierdzeń zależnych od scenariusza biznesowego i obowiązujących limitów transakcyjnych, zrodziła się potrzeba wdrożenia rozwiązania do automatyzacji procesu obiegu dokumentów, stanowiących podstawę księgowania i opłaty. System ten miał zapewnić prawidłowy obieg akceptacji przy zmniejszeniu czasu niezbędnego dla obsługi faktury.

Celem wdrożenia było więc radykalne usprawnienie obiegu dokumentów. W związku z tym zmieniono standardowy obieg papierowych dokumentów kosztowych (rozumianych jako faktury i polecenia zapłaty/przedpłaty) na obieg elektroniczny, który przy zachowaniu wymaganych zatwierdzeń biznesowych, zapewniłby szybkie tempo obsługi faktur.

Rozwiązanie wdrażano w czerwcu 2020 r., w okresie pandemii, która wprowadziła dodatkowe opóźnienia w obiegu dokumentów papierowych między innymi w związku ze zmniejszoną skutecznością i spowolnieniem działania poczty tradycyjnej. Wszystko to motywowało Spółkę do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w jak najkrótszym czasie.

Rozwiązanie

01

W trakcie analizy przedwdrożeniowej firma zdefiniowała obieg dokumentacji kosztowej

funkcjonującej zgodnie z przyjętymi procedurami akceptacji kosztów oraz potrzebami w zakresie dokumentowania transakcji.

02

Duży nacisk położono na wdrożenie kilku konkretnych scenariuszy opisywania dokumentów kosztowych

zachowując przy tym maksymalne uproszczenia dla osób odpowiedzialnych za obieg danego rodzaju dokumentów.

03

Organizacja potrzebowała systemu workflow, który zapewni szybszy i efektywniejszy przepływ zadań pomiędzy poszczególnymi działami i oddziałami przedsiębiorstwa oraz pracownikami przebywającymi w różnych miejscach.

Rozwiązanie miało zapewnić lepszą koordynację działań, pełniejszą kontrolę nad przepływem informacji i większe bezpieczeństwo danych finansowych.

Korzyści z wdrożenia

Kompletność dokumentów wpływających do spółki i szybkie tempo ich obsługi usprawnia komunikację i wpływa na lepszą jakość pracy w całej organizacji, terminowe ujmowanie dokumentów w księgach i rozliczeniach podatkowych oraz regulowanie płatności niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów za pośrednictwem platformy WEBCON BPS zapewniło optymalizację procesów biznesowych w obszarze:
• digitalizacji dokumentów kosztowych – e-dokumenty są kompletne, bezpieczne i łatwe do odnalezienia w systemie wraz z załącznikami i informacją o przebiegu zatwierdzeń;
• przyspieszenia obsługi dokumentów w obiegu elektronicznym – słownikowy opis dokumentu i oprogramowane ścieżki obiegu sprawiają, że jest on automatycznie kierowany do właściwych użytkowników lub do archiwum;
• automatyzacji doboru schematu zatwierdzeń – weryfikacji i zatwierdzenia elektronicznego dokumentu dokonuje osoba z właściwymi uprawnieniami, wyznaczana automatycznie wg schematu zatwierdzeń;
• archiwizacji globalnej – pełen monitoring dokumentów kosztowych, dostępny dla uprawnionych pracowników 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Zdefiniowanie właściwego obiegu dokumentu kosztowego w Van Pur S.A. wymagało zaangażowania wielu osób, praktycznie z każdego obszaru biznesowego organizacji. W ramach analizy przedwdrożeniowej przyjmowano i uwzględniano pomysły oraz propozycje pracowników odpowiadających za poszczególne rodzaje dokumentów. Łącząc ich doświadczenia starano się zaprojektować rozwiązanie jak najbardziej przyjazne użytkownikom i intuicyjne w obsłudze. W stosunkowo krótkim czasie powstały spełniające swoją rolę rozwiązania, które przyczyniły się do cyfryzacji obiegu i archiwizacji dokumentów kosztowych.

CASE STUDIES

Masz podobny problem?

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma. Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

CASE STUDIES

Sprawdź pozostałe
case study

Być może wśród nich znajdziesz diagnozę problemu w Twojej firmie i wskazówkę, co zrobić, by go rozwiązać.

Obsługa w zakresie automatyzacji procesów, administracji infrastrukturą sprzętową, wsparcia serwisowego i bezpieczeństwa danych

CASE STUDY

Obsługa w zakresie automatyzacji procesów, administracji infrastrukturą sprzętową, wsparcia serwisowego i bezpieczeństwa danych

E

Euroterm TGS Sp. z o.o.

Dystrybutor techniki sanitarnej, grzewczej i wentylacyjnej

Usprawnienie obszaru produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej i logistyki

CASE STUDY

Usprawnienie obszaru produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej i logistyki

S

SENTREX Sp. z o.o.

Producent materiałów papierniczych

Zautomatyzowanie procesów zachodzących w firmie wielooddziałowej

CASE STUDY

Zautomatyzowanie procesów zachodzących w firmie wielooddziałowej

G

Greinplast Sp. z o.o.

Producent chemii budowlanej

Automatyzacja procesów i wygodny przepływ danych pomiędzy oddziałami

CASE STUDY

Automatyzacja procesów i wygodny przepływ danych pomiędzy oddziałami

C

Copco Plus Sp. z o. o.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych, modernizacja i serwis dla różnych branż

Wdrożenie platformy usprawniającej procesy związane z obsługą klientów pozyskanych sprzedażą projektową

CASE STUDY

Wdrożenie platformy usprawniającej procesy związane z obsługą klientów pozyskanych sprzedażą projektową

P

PB Technik Sp. z o. o.

Firma dystrybucyjna, sprzedaż oraz dostawy linii technologicznych

Usprawnienie zarządzania projektami i realizacji kontraktów w branży ciepłowniczej

CASE STUDY

Usprawnienie zarządzania projektami i realizacji kontraktów w branży ciepłowniczej

P

Presystem Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji w branży ciepłowniczej

Automatyzacja procesów handlowych

CASE STUDY

Automatyzacja procesów handlowych

G

Greinplast Sp. z o.o.

Producent chemii budowlanej

Zautomatyzowanie obiegu dokumentów i faktur kosztowych w branży hotelarskiej

CASE STUDY

Zautomatyzowanie obiegu dokumentów i faktur kosztowych w branży hotelarskiej

H

Hotel Arłamów S.A.

Jeden z największych kompleksów hotelowych w Polsce

Automatyzacja procesów biznesowych w branży inżynieryjno-budowlanej

CASE STUDY

Automatyzacja procesów biznesowych w branży inżynieryjno-budowlanej

E

Elemont S.A.

Spółka inżynieryjno-budowlana

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

    Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna